Công Cụ Tạo Mã Qr Code Trực Tuyến Miễn Phí Hàng Đầu - Mirascan Điều khoản sử dụng QR Code Marketing - Mirascan

Điều khoản sử dụng

 Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ của Miraway

Chào mừng bạn đến với QRcode-marketing.vn, trang web và dịch vụ trực tuyến của Miraway Technology Solution (sau đây gọi tắt là: “Miraway”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ tại www.qrcode-marketing.vn (sau đây gọi tắt là “trang web” hoặc “dịch vụ”), bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi thỏa thuận Điều khoản sử dụng (sau đây gọi tắt là “thỏa thuận”) và tất cả các chính sách và hướng dẫn được kết hợp bằng cách công bố trong mục tham khảo tại đây. Thỏa thuận này áp dụng cho tất cả người dùng, thành viên, người đóng góp và những người khác sử dụng dịch vụ của chúng tôi (sau đây gọi chung là “Người dùng”).

Nếu bạn đang sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ thay mặt cho bất kỳ pháp nhân nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được quyền chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho tổ chức đó và rằng tổ chức đó đồng ý bồi thường cho bạn và Miraway vì vi phạm các Điều khoản này. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là trao quyền hoặc lợi ích của bên thứ ba.

Thỏa thuận này sẽ kết hợp các điều khoản của các tài liệu bổ sung sau đây, bao gồm tất cả các sửa đổi trong tương lai hoặc các sửa đổi sau đây:

 • Thỏa thuận Cộng tác viên/ Đại lý
 • Chính sách Bảo mật

1.Nội dung dịch vụ

QRcode-marketing.vn cung cấp cho người dùng:

– Công cụ tạo và tải về mã QR trực tuyến.

– Công cụ để chủ động sản xuất nội dung được gắn vào mã QR, là nội dung mà người quét mã QR sẽ truy cập.

– Công cụ thiết kế, quản lý và thống kê mã QR code.

– Tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Để sử dụng dịch vụ, người dùng có thể lựa chọn không đăng ký để sử dụng chỉ tính năng tạo và tải về mã QR trực tuyến. Hoặc đăng ký để sử dụng đầy đủ các tính năng của dịch vụ. Để đăng ký một tài khoản trên trang web, người dùng cung cấp thông tin bao gồm địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu của họ. Người dùng có thể đăng ký với tài khoản Facebook hoặc Google của họ. Tất cả các dữ liệu được yêu cầu trong quá trình đăng ký dịch vụ là đầy đủ và chính xác, với điều kiện các yêu cầu của dữ liệu đó không mâu thuẫn với bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu nào.

Bạn không được sử dụng tài khoản của người khác nếu không được phép. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình và bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. Bạn phải thông báo cho Miraway ngay lập tức về bất kỳ vi phậm về bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Miraway sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gầy ra bởi bất kỳ sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

2. Điều khoản sử dụng dịch vụ.

 • Bạn đồng ý không tham gia bất kỳ hoạt động bị cấm nào sau đây:sao chép, phân phân phối hoặc tiết lộ bất kỳ phần nào của dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm nhưng không hạn chế bởi bất kỳ dạng web scraping tự động hoặc không tự động;sử dụng bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn: robots, spiders, offline readers,… để truy cập vào dịch vụ theo cách gửi nhiều yêu cầu tới máy chủ của Miraway hơn cách mà một người dùng bình thường có thể thực hiện với trình duyệt web thông thường trong cùng một khoảng thời gian;
 • Truyền thư rác, chuỗi ký tự hoặc email không mong muốn khác;
 • Cố can thiệp, xâm phạm sự toàn vẹn và bảo mật của hệ thống, hoặc giải mã bất kỳ sự truyền tải nào đến hoặc từ các máy chủ chạy dịch vụ;
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt, hoặc có thể áp đặt vào sự tùy ý của chúng tôi vể một tải trọng không hợp lý hoặc không cân xứng trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi
 • Tải lên dữ liệu không hợp lệ, virus, worms (sâu, bọ), hoặc các phần mềm không hợp lệ thông qua dịch vụ;
 • Thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, kể cả tên tài khoản từ dịch vụ;
 • Mạo nhận người khác hoặc xuyên tạc sự liên hệ giữa bạn với một người hoặc một thực thể để thực hiện gian lận, giấu hoặc cố gắng giấu danh tính của bạn;
 • Can thiệp vào sự vận hành đúng đắn của dịch vụ
 • Truy cập vào bất kỳ nội dung nào trên dịch vụ thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào khác được cung cấp hoặc cho phép bởi dịch vụ

Chúng tôi có thể thay đổi dịch vụ mà không cần báo trước; ngừng cung cấp dịch vụ hoặc các tính năng của dịch vụ cho bạn hoặc cho người dùng nói chung; hoặc tạo ra các giới hạn sử dụng cho dịch vụ. Chúng tôi có thể tạm thời hoặc tạm ngưng hoặc tạm dừng việc bạn truy cập vào dịch vụ mà không có thông báo và trách nghiệm pháp lý vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nếu theo quyết định duy nhất của chúng tôi bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này hoặc không có lý do gì. Khi chấm dứt vì bất kỳ lý do hoặc không có lý do, bạn tiếp tục bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Nếu tài khoản của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, bạn phải có sự cho phép bằng văn bản từ Miraway khi thiết lập một tài khoản khác. Nếu bạn cố gắng thiết lập một tài khoản khác mà không có sự ủy quyền như vậy, Miraway có thể vĩnh viễn cấm bạn khỏi dịch vụ.

Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho các tương tác của người quét mã (mã vạch, mã QR, bất kỳ loại mã nào được tạo ra và tải về từ trang web) của bạn với nội dung mà bạn gắn với mã của bạn, sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để theo dõi những tranh chấp giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào khác liên quan tới mã của bạn đã tạo bằng dịch vụ của chúng tôi. Miraway sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với những tương tác nói trên.

3. Điều khoản sử dụng nội dung.

Bạn đồng ý không gửi và gắn các nội dung:

 • Là bất hợp pháp, lạm dụng, tục tĩu, khiêu dâm, thô tục, gây hại, đe dọa, quấy rối, thô tục, phỉ báng, xâm phạm tính riêng tư của người khác, hoặc thù hận chủng tộc, hoặc sắc tộc.
 • Có thể vi phạm luật bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ mà không có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu và người (hoặc người giám hộ hợp pháp của họ, nếu có) được hiển thị trong nội dung, nếu có;
 • Chứa virus phần mềm, hoặc bất kỳ mã, tệp, hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy, hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính, hoặc thiết bị viễn thông;
 • Là quảng cáo hoặc tài liệu quảng cáo trái phép hoặc không được yêu cầu, như thư rác, spam, chuỗi ký tự, đề án kim tự tháp (pyramid schemes), hay các dạng trái phép khác.

Theo sự hiểu biết của bạn, tất cả nội dung và các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, hoặc sử dụng trên trang web là trung thực và chính xác.

Miraway không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào mà bạn hoặc bất kỳ người dùng hoặc các bài viết của bên thứ ba khác hoặc gửi, sử dụng qua dịch vụ của chúng tôi. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về nội dung của mình và hậu quả của việc sử dụng hoặc phân phối nó, và bạn đồng ý rằng chúng tôi chỉ hành động như một đường dẫn thụ động cho việc sản xuất và phân phối nội dung của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể bị phát hiện và tố cáo với nội dung không chính xác, gây khó chịu, không phù hợp với trẻ em, hoặc không phù hợp với mục đích của bạn. Và bạn đồng ý rằng Miraway sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu do nội dung mà bạn sử dụng và phân phối.

4. Quyền riêng tư.

Chúng tôi quan tâm đến sự riêng tư của người dùng của chúng tôi. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý sự thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân của bạn và tổng hợp dữ liệu được quy định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, để chúng tôi thu thập, sử dụng, chuyển giao và xử lý các thông tin cá nhân của bạn.

Điều khoản an ninh.

Miraway quan tâm đến tính toàn vẹn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiện chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không bao giờ có thể đánh bại các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích không đúng. Bạn thừa nhận rằng bạn tự chịu mọi rủi ro khi cung cấp thông tin các nhân của bạn.

Liên kết của bên thứ ba.

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, hoặc nhà quảng cáo, hoặc dịch vụ khác, hoặc các nội dung hoạt động khác không phải do Miraway sở hữu hoặc kiểm soát. Nếu bạn truy cập trang web của bên thứ ba từ dịch vụ của chúng tôi, bạn tự chịu rủi ro và hiểu rằng thỏa thuận này và chính sách bảo mật của Miraway không áp dụng cho việc bạn sử dụng các trang web đó. Bạn rõ ràng giải phỏng Miraway khỏi bất cứ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc nội nào của bên thứ ba.

Điều khoản không đảm bảo.

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở “như hiện tại” và “nếu có”. Việc sử dụng dịch vụ có nguy cơ của riêng bạn. Trong phạm vi tối đa được luật pháp áp dụng, dịch vụ được cung cấp không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, ngụ ý về tính thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm của dịnh vụ. Miraway không bảo đảm rằng nội dung người dùng sử dụng và nội dung trên trang web là chính xác hoặc đáng tin cậy; rằng dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn; rằng dịch vụ có sẵn tại bất kỳ thời gian hoặc địa điểm cụ thể, không bị gián đoạn hoặc an toàn; rằng bất kỳ lỗi nào cũng sẽ được sửa chữa; hoặc dịch vụ không có virus hoặc các thành phần độc hại khác.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại lienhe@mirascan.vn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thỏa thuận này.

0969.059.786